Mikrogrant na rozwój Fundacji Promo&Fund

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

O Mikrograncie

Fundacja Promo&Fund otrzymała mikrogrant na rozwój młodych organizacji w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny (umowa M2/0421). Celem projektu był rozwój instytucjonalny naszej Fundacji oraz realizacja działań edukacyjnych z obszaru fundraisingu skierowanych do organizacji pozarządowych.
Niniejszy projekt realizowany był od 1 sierpnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku.

Działania edukacyjne realizowane w ramach grantu:

KONFERENCJA PROMO&FUND

7-8.12.2023
Wrocław

Konferencja, w trakcie której eksperci/ praktycy z organizacji pozarządowych podzielili się swoimi doświadczeniami z zakresu realizowanych kampanii fundraisingowych i promocyjnych w formie 9 wykładów, 3 dyskusji panelowych i 8 warsztatów.
W konferencji wzięło udział 81 uczestników z 69 organizacji pozarządowych z całej Polski.

CYKL 4 WEBINARÓW
„KONKRETNIE O PROMOCJI
I FUNRAISINGU W NGO”

19.10./ 26.10/ 9.11/ 16.11.2023


Webinary, które wprowadziły Uczestników w obszar tematyczny Konferencji i stanowiły element jej promocji.
W webinariach wzięło udział 155 osób ze 134 organizacji.

DWA PROCESY ACTION LEARNING

LUTY-MARZEC 2024

W procesach Action Learning uczestniczyło 8 organizacji pozarządowych. W trakcie spotkań przedstawiciele organizacji przy wsparciu grupy pracowali nad kampaniami promocyjnymi i fundraisingowymi dla własnych organizacji, wymieniając się przy tym doświadczeniami i wspólnie dyskutując nad problemami.

Dzięki realizacji powyższych działań 236 praktyków ze 194 organizacji uzyskało wiedzę i zwiększyło swoje kompetencje w obszarze promocji i fundraisingu.

Działania z obszaru rozwoju instytucjonalnego Fundacji Promo&Fund miały na celu budowę eksperckiego wizerunku fundacji w obszarze promocji i fundraisingu oraz wzmocnienie merytoryczne ekspertek fundacji.

Działania zrealizowane w ramach grantu:

Kampania promocyjna
działań edukacyjnych Fundacji
w mediach społecznościowych

WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ 2023

Efekty kampanii:
– 3500 nowych użytkowników na stronie www
– wzrost liczby obserwujących na FB, IG oraz Li 
(odpowiednio 251, 83 i 61)
– 98 subskrybentów newslettera
– dotarcie do 194 organizacji pozarządowych z atrakcyjnymi i potrzebnymi treściami merytorycznymi
– nawiązanie współpracy z 15 ekspertami z obszaru promocji i fundraisingu oraz z 10 firmami i organizacjami wspierającymi NGO w różnych regionach.

Szkolenie trenerskie
z Action Learning

WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ 2023


W szkoleniu uczestniczyły dwie ekspertki z Fundacji. Wiedzę nabytą podczas szkoleń zastosowały w praktyce, prowadząc 2 procesy Action Learning w obszarze promocji i fundraisingu z 8 organizacjami.

Projekt realizowany przez

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Kim jesteśmy?

Fundacja PROMO & FUND powstała w 2022 roku w Warszawie z inicjatywy dwóch ekspertek, które swoje doświadczenie promocyjne i fundraisingowe zdobyły zarówno w sektorze biznesowym jak i pozarządowym.
Poprzez działania naszej Fundacji chcemy pomóc praktykom rozwijać się w obszarze fundraisingu i promocji, aby jeszcze lepiej mogli pozyskiwać środki i zasoby dla swoich organizacji i beneficjentów działań. Naszym celem jest stworzenie przyjaznej społeczności, która chce dzielić się wiedzą i doskonalić swoje umiejętności, aby zmieniać świat na lepsze.

Joanna Gogolińska i Natasza Nikiel
Scroll to Top