Nauczymy Cię,
jak skutecznie pozyskiwać
środki na działania
Twojej organizacji
i dobrze je promować.

Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej organizacji

DEDYKOWANE SZKOLENIE
W OBSZARZE PROMOCJI LUB/I FUNDRAISINGU

Czy to jest szkolenie dla mnie? Czy to jest szkolenie dla mojej organizacji?

Twoja organizacja dopiero startuje i chciałbyś wiedzieć, jak ją promować i jak pozyskiwać finansowanie?

Twoja organizacja finansuje działania z grantów ale nadszedł czas na współpracę z biznesem?

Chcesz działać skuteczniej w obszarze promocji i/lub fundraisingu i czujesz, że warto poszerzyć wiedzę?

Nie wiesz jak pisać granty dla organizacji?

Jeśli choć na jedno z pytań Twoja odpowiedź brzmi TAK – ta oferta jest właśnie dla Ciebie!

Główne obszary tematyczne

Promocja organizacji pozarządowej

Jak budować wiarygodny wizerunek organizacji?
Jak komunikować się w social mediach?
Jak tworzyć strony internetowe przyjazne dla beneficjentów i darczyńców?
Jak tworzyć i rozwijać newsletter w organizacji?

Granty w organizacji

Jak pisać granty dla organizacji?
Jak realizować projekty finansowane z grantów?

Współpraca organizacji pozarządowej
z biznesem

Formy współpracy organizacji pozarządowych z biznesem.
Jak nawiązywać i utrzymywać relacje z biznesem?
Jak przygotować ofertę sponsorską?
Jak prowadzić rozmowy z potencjalnymi partnerami?

Forma współpracy

Jedno- lub dwudniowe szkolenie z elementami warsztatu, stacjonarne lub on-line.

Efekt końcowy

Wiedza + konkretne rozwiązania dla Twojej organizacji (plany, strategie, dokumenty…)

Ile to kosztuje?

DEDYKOWANE SZKOLENIE ON-LINE

Jednodniowe szkolenie on-line (8h)
Koszt: 3000 zł

Dwudniowe szkolenie on-line (2x8h)
Koszt: 4500 zł

DEDYKOWANE SZKOLENIE STACJONARNE

Jednodniowe szkolenie w siedzibie organizacji (8h)
Koszt: 3900 zł

Dwudniowe szkolenie w siedzibie organizacji (2x8h)
Koszt: 5600 zł

Dlaczego warto?

  • Otrzymasz praktyczną wiedzę z obszaru promocji i fundraisingu, dostosowaną do rzeczywistych potrzeb Twojej organizacji
  • Elementy warsztatu pozwolą na na zastosowanie wiedzy w praktyce i odniesienia jej do Twojej organizacji
  • Jesteśmy mocno osadzone w sektorze pozarządowym. Rozumiemy jego wyzwania i potrzeby. Pracowałyśmy z wieloma organizacjami.

Zobacz opinie naszych Klientów

Pani Joanna Gogolińska i Pani Natasza Nikiel, reprezentujące Fundację Promo&Fund przeprowadziły na zlecenie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości szkolenie wewnętrzne pt. „Pozyskiwanie środków dla organizacji pozarządowych w praktyce – jak rozpocząć współpracę z partnerem biznesowym?”, które odbyło się w dniu 23 listopada 2023 roku w Bielsku Białej.
Celem szkolenia było przygotowanie pracownika Stowarzyszenia do działań fundraisingowych skierowanych do biznesu.
Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny.
Miało wysoki poziom merytoryczny i zostało wysoko ocenione.

Marcin Sanetra, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości

Pani Joanna Gogolińska i Pani Natasza Nikiel, reprezentujące Fundację Promo&Fund przeprowadziły na zlecenie Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z Mazowsza. Celem szkoleń było zwiększenie kompetencji młodych organizacji z zakresu promocji oraz pozyskiwania środków.
Ekspertki Fundacji Promo & Fund przeprowadziły dwie edycje szkolenia „Jak pozyskiwać środki na finansowanie organizacji? Granty i dotacje.” w grudniu 2022 i styczniu 2023 roku oraz szkolenie “Promocja organizacji pozarządowej. jak zacząć?” w lutym 2024 roku. W szkoleniach wzięło udział łącznie 30 organizacji pozarządowych.
Szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny, miały wysoki poziom merytoryczny i zostały wysoko ocenione przez uczestników w ankietach ewaluacyjnych. Uczestnicy szkoleń podkreślali w ankietach wysoką przydatność przekazywanej wiedzy i jej praktyczny charakter.

Julia Koczanowicz-Chondzyńska, Prezeska Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

ani Joanna Gogolińska i Pani Natasza Nikiel, reprezentujące Fundację Promo&Fund przeprowadziły na zlecenie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu szkolenie pt. „Pozyskiwanie funduszy na działalność organizacji”, które odbyło się w dniach 19 i 20 grudnia 2023 r. w Grudziądzu. Celem szkolenia było zwiększenie wiedzy i kompetencji organizacji pozarządowych z zakresu pozyskiwania środków.
W szkoleniu uczestniczyło 21 osób – przedstawicieli 15 organizacji pozarządowych z Grudziądza.
Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny. Miało wysoki poziom merytoryczny i zostało wysoko ocenione przez uczestników w ankietach ewaluacyjnych.

Maciej Glamowski, Prezydent Grudziądza

Jak nawiązać z nami współpracę?

Napisz do nas, korzystając z formularza kontaktowego.
Zaproponujemy spotkanie on-line – przygotujemy ofertę dostosowaną
do potrzeb Twojej organizacji i zaczynamy pracę!

Zapisz się do newslettera, aby otrzymać comiesięczną dawkę bezpłatnej wiedzy oraz informacje o naszych działaniach!

Scroll to Top