Po co NGO czytanie raportów?

Autor:
Marta Bodys

Nie ulega wątpliwości, że NGO operują w ciągle zmieniającym się środowisku, gdzie dostęp do aktualnych i rzetelnych informacji jest kluczowy dla ich skutecznego funkcjonowania. W tym kontekście, raporty rynkowe, analizy branżowe i studia przypadków stają się nieocenionymi zasobami. Wykorzystanie dostępnych na rynku raportów może znacząco wpłynąć na strategię, efektywność oraz możliwości pozyskiwania środków przez organizacje. Dlaczego korzystanie z tych źródeł wiedzy jest tak ważne, szczególnie w kontekście budowania wiarygodności i zwiększania przejrzystości działań?

Rola raportów w zrozumieniu rynku i trendów

Dla NGO, świadomość aktualnych trendów i dynamiki rynku jest niezbędna, aby efektywnie mogły realizować swoje misje. Raporty rynkowe oferują głęboki wgląd w te zmieniające się warunki, umożliwiając organizacjom dostosowanie swoich strategii i działań. Na przykład, analiza raportów na temat wzrostu zainteresowania zrównoważonym rozwojem może pomóc organizacji skupiającej się na ochronie środowiska w lepszym pozycjonowaniu się i przyciąganiu nowych źródeł finansowania. Raporty te mogą również ułatwić identyfikację potencjalnych partnerów strategicznych, co jest kluczowe dla rozwoju każdej organizacji.

Zwiększenie wiarygodności i przejrzystości działania

Korzystanie z niezależnych raportów i badań może znacząco zwiększyć przejrzystość działań organizacji non-profit, budując tym samym zaufanie wśród darczyńców i partnerów. Rzetelne źródła danych stanowią solidną podstawę dla komunikatów prasowych, raportów rocznych, oraz wniosków o dofinansowanie, demonstrując profesjonalizm i skrupulatność organizacji. Na przykład, prezentowanie danych z niezależnych badań na spotkaniach z potencjalnymi darczyńcami może przekonać ich o wartości i skuteczności podejmowanych działań.

Optymalizacja działań i strategii

Analizowanie danych z raportów pozwala organizacjom non-profit na optymalizację swoich działań, co przekłada się na lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów. Informacje te mogą wskazywać na potrzebę zmian w podejściach projektowych lub wprowadzenia innowacji w oferowanych usługach. Przykładowo, NGO działające w obszarze edukacji może odkryć, że raporty wskazują na rosnące zapotrzebowanie na programy zdalnej edukacji, co może skłonić organizację do przemodelowania swoich programów.

Praktyczne wykorzystanie raportów w codziennej pracy NGO

Wybierając raporty do wykorzystania, ważne jest, aby zwrócić uwagę na kilka kluczowych elementów takich jak wiarygodność źródeł, niezależność analiz, oraz dokładność i aktualność danych. Organizacje powinny dążyć do wykorzystania tych danych w codziennej pracy, integrując wnioski z raportów w swoje strategiczne planowanie i decyzje operacyjne. Regularne przeglądanie raportów o stanie interesującego nas sektora biznesowego może pomóc organizacji w szybkim reagowaniu na nowe wyzwania i możliwości.

Jak ocenić wiarygodność raportu?

Ocena wiarygodności raportów to kluczowy proces, który powinien być stosowany zarówno przez organizacje, jak i osoby indywidualne, które zależą od rzetelnych danych do podejmowania ważnych decyzji. Napotykając raport, którego informacje wydają się być wartościowe dla badań, projektów lub decyzji strategicznych, pierwszym krokiem powinno być ustalenie, kto jest jego autorem oraz jaką organizację reprezentuje. Poznanie tła autora i organizacji pomoże zrozumieć, jakie mają doświadczenie oraz jakie jest ich miejsce w branży. Ważne jest, aby zwracać uwagę na ich historię oraz to, jak są postrzegani w środowisku, w którym działają.

Następnie warto skupić się na metodologii oraz źródłach danych wykorzystanych w raporcie. Rzetelne raporty opierają się na sprawdzonych i wiarygodnych danych, a ich metodologia badawcza jest klarownie przedstawiona. Jest to istotne, gdyż sposób zbierania danych oraz ich analiza wpływają na wiarygodność wyników.

Równie ważnym elementem jest zrozumienie tego, kto finansował badanie. Finansowanie może mieć wpływ na wyniki raportu, zwłaszcza jeśli pochodzi od stron potencjalnie zainteresowanych określonymi wynikami. Transparentność w tej kwestii jest kluczowa dla oceny obiektywności raportu.

Dodatkowo, warto zwrócić uwagę na to, czy w tworzenie raportu byli zaangażowani niezależni eksperci. Ich obecność może zwiększać wiarygodność badania, ponieważ eksperci z zewnątrz często przyczyniają się do obiektywnej oceny i analizy.

Kolejny aspekt to kontekst, w jakim raport został wydany oraz sposób jego promocji. Czasami raporty są publikowane z konkretnym celem, na przykład wpływaniem na publiczną opinię czy zachowania rynkowe, co może wpływać na ich obiektywność. Zrozumienie tych czynników jest kluczowe, aby oddzielić fakty od potencjalnej manipulacji.

Wartościowe może się okazać również zweryfikowanie partnerów raportu oraz to, czy raport zawiera konkretne przykłady, które potwierdzają jego tezy i wyniki.

Przestrzeganie powyższych zasad pozwoli na skuteczne i rzetelne ocenianie raportów, co jest niezbędne w świecie, gdzie informacja ma kluczowe znaczenie dla podejmowania odpowiedzialnych i przemyślanych decyzji.

Podsumowanie

Korzystanie z dostępnych raportów rynkowych oferuje organizacjom non-profit szereg korzyści, od zwiększenia efektywności działań, przez poprawę strategii fundrasingowych, po budowanie silnej i przejrzystej marki. NGO, które efektywnie wykorzystują te zasoby, mogą nie tylko lepiej służyć swoim misjom, ale również znacząco zwiększyć swoją wiarygodność i stabilność finansową. Dlatego warto, by NGO sięgały po raporty i traktowały je jako źródło cennych wskazówek i inspiracji.


O Autorce:
Marta Bodys
Od kilkunastu lat związana z komunikacją projektów społecznych i komercyjnych, realizowanych nie tylko w kraju, ale też międzynarodowo, szczególnie w ramach inicjatyw UE. CEO firmy Insight, która zajmuje się kompleksową komunikacją dla biznesu i nauki. Zwolenniczka postrzegania komunikacji jako kompleksowego procesu, który powinny wdrażać firmy i organizacje. Autorka publikacji naukowych dotyczących komunikacji społecznej i politycznej w Polsce.

Niniejszy tekst powstał po konferencji Promo&Fund 2023, podczas której Marta Bodys prowadziła warsztat pt. “Po co nam te raporty? Czyli o tym, jak czytać między wierszami”.

Konferencja była finansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
Partnerami konferencji byli Wrocławski Park Technologiczny, Program Projektujemy Przyszłość. Edukacja, Fundacja Empiria i Wiedza, Insight, Brand24Credit Agricole Bank Polska.

Partnerzy konferencji

Wrocławski Park Technologiczny
Projektujemy przyszłość
Insight PR

Sprawdź, jak możemy pomóc

Potrzebujesz wsparcia w obszarze pozyskiwania funduszy na działania Twojej organizacji?

Scroll to Top