Koło Gospodyń Wiejskich z Baranówki – od pasji do rękodzieła do wioski tematycznej

Autor:
Joanna Gogolińska

Fiszka organizacji

&
Nazwa:
Koło Gospodyń Wiejskich Laski z Baranówki
&
Forma działania: Organizacja pozarządowa
&
Rok powstania: listopad 2022
&
Cel działania:
Integracja lokalnej społeczności, rozwój lokalny
&
Obszar działań:
Baranówka (80 mieszkańców) – wieś w gminie Frombork w województwie warmińsko-mazurskim
&
Działania zrealizowane w 2023:
1. Produkcja rękodzieła
2. Udział w bazarkach i jarmarkach
3. Warsztaty rękodzielnicze
4. Spotkania dla seniorów
5. Eko-Baranówka – sadzenie drzew i zakup małej architektury
6. Warsztaty rzeźbiarskie i malarskie
&
Finansowanie:
1. Pomoc finansowa z ARiMR
2. Sprzedaż produktów rękodzielniczych podczas bazarków wielkanocnych , bożonarodzeniowych i innych
3. składki członkowskie
4. granty: Fundacja Żółty Szalik, ESWIP, FemFund, Nowe Fio – mały grant, Fundacja Biedronki, Fundusz Młodzieżowy NIW, Centrum Kulturalno-Biblioteczne we Fromborku
Pierwszy rok działania jest kluczowy dla organizacji pozarządowej, to wtedy chęć społecznego działania najmocniej zderza się z prozą życia. Jak było w przypadku Koła Gospodyń Wiejskich Laski z Baranówki?

Kobiety z Baranówki lubią, potrafią szyć i tworzyć rękodzieło. Wokół tej pasji oraz chęci pomocy lokalnej społeczności powstało Koło Gospodyń Wiejskich Laski z Baranówki. – Dla nas liczy się serducho – mówi Joanna Kowalska, przewodnicząca Koła. – Impulsem do powstania koła było wydarzenie charytatywne we Fromborku, na którym zbierano środki na rehabilitację 10-letniej dziewczynki. Przygotowałyśmy bazarek z rękodziełem i uzbierałyśmy aż 4500 zł.
Gospodynie z Baranówki zaangażowały się także w akcję szycia poduszek dla kobiet po mastektomii, gdzie szyły w ciągu 30 godzin – 15 godzin non stop i pobiły rekord Polski.
Chciały działać dalej i w listopadzie 2022 zarejestrowały Koło Gospodyń Wiejskich „Laski z Baranówki”, które liczy obecnie 19 członków (kobiet i mężczyzn). Koło zajmuje się głównie rękodziełem – szyją m.in. czapki, plecaki, kominy, poduszki, a najbardziej rozchwytywanym produktem są materiałowe dynie – niemal kultowy już produkt. Swoje produkty pokazują i sprzedają na bazarkach bożonarodzeniowych, wielkanocnych i wydarzeniach promujących Frombork. Laski z Baranówki organizują także warsztaty rękodzielnicze, na przykład zdobienie drewna.

Pierwszy rok działania

Pierwszy rok działania był dla Koła bardzo intensywny. W 2023 roku członkinie koła wystawiały swoje prace rękodzielnicze na 3 jarmarkach bożonarodzeniowych, 2 wielkanocnych oraz 8 bazarkach cyklicznych na rynku we Fromborku. Zasadziły 12 drzew w Baranówce, organizowały warsztaty rękodzielnicze w Bibliotece we Fromborku i w Braniewie oraz spotkania dla seniorów z Baranówki. Dbały też o konkretne potrzeby lokalnej społeczności – na przykład zakupiły rower dla członkini koła, aby mogła dojeżdżać nim do pracy, a fundusze na ten cel zdobyły z minigrantu.
Przy tym cały czas poszerzały swoją wiedzę – zarówno z obszaru technik rękodzielniczych, jak i prowadzenia organizacji pozarządowej.

Cel Koła – stworzenie w Baranówce wioski tematycznej

Działania Koła są mocno osadzone w lokalnej społeczności. Baranówka to mała osada w gminie Frombork w województwie warmińsko-mazurskim, liczy ok 80 mieszkańców. – Nasza wieś jest szara, zapomniana, dawniej był tu PGE i ma duże potrzeby – opowiada Joanna Kowalska. – Seniorzy siedzą w domu, a wiele kobiet nie ma pomysłu za swój rozwój zawodowy. Dodatkowo cały czas jest podział na górną i dolną część wsi – mieszkańcy nie mają zbyt wielu okazji do spotkań. Chcemy to zmienić!
Pomysłem na zmianę jest stworzenie w Baranówce wioski tematycznej – oczywiście wokół tematu baranka. We wsi dzięki działaniom KGW powstało dużo płaskorzeźb z motywem baranka, ale może być ich więcej. Członkinie koła planują warsztaty rękodzielnicze i rzeźbiarskie, kącik hafciarski – oczywiście tematem przewodnim rękodzieła będzie baranek. W wiosce tematycznej istotny byłby także element historyczny – historia Baranówki sięga XIII wieku i można ją przedstawić na tablicach wzdłuż górnej i dolnej wsi.
Laski z Baranówki planują zaangażować całą społeczność lokalną w tworzenie wioski tematycznej, licząc, że to pozwoli mieszkańcom lepiej poznać się nawzajem. Ważnym celem tworzenia wioski jest także rozwój kompetencji mieszkańców wioski oraz przyciągnięcie do wsi turystów. Do włączenia się w tworzenie wioski tematycznej Laski z Baranówki zamierzają zaprosić nie tylko mieszkańców, ale także lokalne firmy i instytucje.

Finansowanie

W pierwszym roku działania Laski z Baranówki finansowały swoje działania z pomocy finansowej ARiMR oraz z działalności zarobkowej, sprzedając swoje produkty na jarmarkach i barkach. Dodatkowo, pozyskały granty z Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Fundacji Żółty Szalik, Funduszu Feministycznego FemFund, Fundacji Biedronki i NowegoFio Warmia Mazury Lokalnie, z Funduszu Młodzieżowego NIW oraz Centrum Kulturalno-Bibliotecznego we Fromborku.

Kilka faktów o Kołach Gospodyń Wiejskich

Laski z Baranówki to jedno z ponad 13 tysięcy kół gospodyń wiejskich w Polsce. Koła gospodyń wiejskich początkowo działały jako stowarzyszenia lub na podstawie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników. Rozkwit kół jest efektem wielu korzystnych rozwiązań ustawy o kołach gospodyń wiejskich z 2018 r – m.in. szybka i bezpłatna rejestracja, zwolnienie z podatku dochodowego oraz VAT, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Powstał także Krajowy Rejestr KGW prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Koła wpisane do rejestru mogą otrzymać pomoc finansową raz w roku – w 2023 roku wsparcie wynosiło 8-10 tys. złotych, w zależności od liczebności koła.
W 2020 roku w Polsce było 8,5 tys. kół gospodyń wiejskich wpisanych do Krajowego rejestru kół , natomiast w 2022 już 11,3 tys. (GUS, 2023). Koło musi liczyć minimum 10 pełnoletnich członków. Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę tylko jedno koło.

Skąd koła biorą środki na finansowanie organizacji?

Po pierwsze mogą otrzymać coroczną dotację z ARiMS, ale poza tym mogą korzystać z takiej samej palety działań fundraisingowych, jak inne organizacje pozarządowe. Od momentu rejestracji koła w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich, może ono prowadzić działalność zarobkową, w tym działalność gospodarczą. Średni przychód KGW w 2020 roku wyniósł 5,3 tys. zł (GUS, 2021), a w 2022 roku – 9, 1 tys. zł (GUS, 2023).

Po więcej informacji o Kole Gospodyń Wiejskich „Laski z Baranówki” zapraszamy na profil Koła na Facebooku.

Koło Gospodyń Wiejskich Laski z Baranówki poznałyśmy realizując Projekt „ABC FUNDRAISINGU. Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych z Warmii i Mazur w zakresie fundraisingu”, finansowany ze środków Samorządu Warmińsko-Mazurskiego na podstawie umowy Nr 13/DSPP-III.614.2.2022/2.
W ramach projektu zorganizowałyśmy szkolenie dla organizacji pozarządowych z Warmii i Mazur z pozyskiwania środków na działania organizacji oraz zrealizowałyśmy dla KGW Laski z Baranówki usługę doradczą, w ramach której wypracowałyśmy ofertę sponsorską dotyczącą wioski tematycznej.

Sprawdź, jak możemy pomóc

Potrzebujesz wsparcia w obszarze pozyskiwania funduszy na działania Twojej organizacji?

Scroll to Top